Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > Shitajiki (Pencil Boards)
Shitajiki (Pencil Boards)
 • Shitajiki_09b
  Sailor Moon S
  3175 views
  Tenou Haruka
  Kaiou Michiru
 • Shitajiki_10
  Sailor Moon S
  2222 views
  Kaiou Michiru
  Sailor Neptune
 • Shitajiki_11
  Sailor Moon S
  2145 views
  Tenou Haruka
  Sailor Uranus
 • Shitajiki_12
  Sailor Moon
  2240 views
  Chiba Mamoru
  Tuxedo Kamen
 • Shitajiki_13
  Sailor Moon
  1666 views
  Sailor Senshi
  Inner Senshi
 • Shitajiki_14
  Sailor Stars
  3082 views
  Inner Senshi
  Outer Senshi
  Sailor Starlights
 • Shitajiki_15
  Sailor Stars
  1763 views
  Inner Senshi
  Outer Senshi
  Sailor Starlights
 • Shitajiki_16
  Sailor Moon
  1806 views
  Nakayoshi Furoku
  Sailor Moon
  Inner Senshi
 • Shitajiki_17
  Sailor Moon
  1803 views
  Nakayoshi Furoku
  Sailor Moon
  Sailor Senshi
 • Shitajiki_18
  40th Anniversary
  1703 views
  Nakayoshi
  Sailor Moon
  Sailor Senshi
 • Shitajiki_19
  40th Anniversary
  1753 views
  Nakayoshi
  Sailor Moon
  Inner Senshi
 • Shitajiki_20
  Sailor Senshi
  1715 views
  Sailor Senshi
  Sailor Moon Super S
27 images on 3 pages