Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > BANDAI Sailor Moon Carddass Trading Cards
 • Carddass1_08
  Carddass 1 - Sailor Moon

  28 files, last updated on 2013-12-19 02:21:50 UTC

 • Carddass_2_08
  Carddass 2 - Sailor Moon

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:11:52 UTC

 • Carddass_3_06
  Carddass 3 - Sailor Moon & R

  42 files, last updated on 2013-11-11 06:54:09 UTC

 • Carddass_4_34
  Carddass 4 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:12:40 UTC

 • Carddass_5_41
  Carddass 5 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2015-11-14 02:51:16 UTC

 • Carddass_6_34
  Carddass 6 - Sailor Moon R & S

  42 files, last updated on 2014-01-23 15:22:10 UTC

 • Carddass_7_38
  Carddass 7 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:14:26 UTC

 • Carddass8_30
  Carddass 8 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-04-25 06:45:15 UTC

 • Carddass9_32
  Carddass 9 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-12-19 07:12:03 UTC

 • Carddass_10_09
  Carddass 10 - Sailor Moon SuperS

  42 files, last updated on 2018-03-14 06:02:44 UTC

 • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-05
  Sailor Moon 30th Anniversary Carddass

  17 files, last updated on 2019-02-05 02:10:39 UTC

 • 11 albums
  Latest Additions
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-17
   Sailor Moon
   178 views
   Info Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-16
   Sailor Senshi
   236 views
   Sticker Seal
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-15
   Sailor Senshi
   217 views
   Seal Stickers
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-14
   Sailor Senshi
   227 views
   Seal Stickers
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-13
   Sailor Starlights
   247 views
   Display Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-12
   Princess Serenity
   312 views
   Display Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-11
   Inner Senshi
   317 views
   Display Sheet
  • Sailor-moon-30th-anniversary-carddass-10
   Outer Senshi
   331 views
   Display Sheet
  Random Images
  • Carddass1_13
   Tsukino Usagi
   1892 views
   No. 13
  • Carddass_2_41
   Tsukino Usagi & Sailor Moon
   1615 views
   No. 69
  • Carddass_5_17
   Petz
   1451 views
   No. 171
  • Carddass_3_09
   Serenity Hime
   2494 views
   No. 79
  • Carddass_7_42
   Rei, Minako, Ami, Usagi, Haruka, Michiru
   3349 views
   No. 280
  • Carddass_4_21
   Sailor Venus
   1867 views
   No. 133
  • Carddass9_37
   Super Sailor Moon
   1750 views
   No. 359
  • Carddass9_18
   Zirconia
   1802 views
   No. 340