Sailor Moon Community Links

Home > Bishoujo Senshi Sailor Moon > Trading Cards > BANDAI Sailor Moon Carddass Trading Cards
 • Carddass1_08
  Carddass 1 - Sailor Moon

  28 files, last updated on 2013-12-19 02:21:50 UTC

 • Carddass_2_08
  Carddass 2 - Sailor Moon

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:11:52 UTC

 • Carddass_3_06
  Carddass 3 - Sailor Moon & R

  42 files, last updated on 2013-11-11 06:54:09 UTC

 • Carddass_4_34
  Carddass 4 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:12:40 UTC

 • Carddass_5_41
  Carddass 5 - Sailor Moon R

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:13:27 UTC

 • Carddass_6_34
  Carddass 6 - Sailor Moon R & S

  42 files, last updated on 2014-01-23 15:22:10 UTC

 • Carddass_7_38
  Carddass 7 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-11-11 09:14:26 UTC

 • Carddass8_30
  Carddass 8 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-04-25 06:45:15 UTC

 • Carddass9_32
  Carddass 9 - Sailor Moon S

  42 files, last updated on 2013-12-19 07:12:03 UTC

 • Carddass_10_33
  Carddass 10 - Sailor Moon SuperS

  42 files, last updated on 2014-10-31 10:07:46 UTC

 • 10 albums
  Latest Additions
  • Carddass_7_20
   Meioh Setsuna
   551 views
   No. 258
  • Carddass_5_04
   Sailor Pluto
   564 views
   No. 158
  • Carddass_4_37
   Tsukino Chibi-Usa
   544 views
   No. 149
  • Carddass_2_03
   Sailor Mars
   500 views
   No. 31
  • Carddass1_02
   Sailor Mars, Moon, Mercury
   615 views
   No. 2
  • Carddass_4_42
   Aino Minako
   517 views
   No. 154
  • Carddass_4_41
   Kino Makoto
   562 views
   No. 153
  • Carddass_4_40
   Hino Rei
   515 views
   No. 152
  Random Images
  • Carddass_7_04
   Sailor Mars
   416 views
   No. 242
  • Carddass_2_04
   Sailor Jupiter
   394 views
   No. 32
  • Carddass_4_36
   Sailor Team
   391 views
   No. 148
  • Carddass_10_03
   Super Sailor Mercury
   706 views
   No. 367
  • Carddass_6_24
   Prince Demande
   402 views
   No. 220
  • Carddass_7_39
   Sailor Moon & Sailor Chibi Moon
   357 views
   No. 277
  • Carddass_10_12
   Kino Makoto
   679 views
   No. 376
  • Carddass_2_17
   Tsukino Usagi
   396 views
   No. 45